WELKOM BIJ VEERMAN BOUWHISTORIE

Een deel van de gebouwde en ruimtelijke monumenten staat onder druk. Koesteren, gebruiken en ontwikkelen maken dat er voortdurend over gediscussieerd en besloten moet worden. Een bouwhistoricus onderzoekt gebouwen en structuren en reikt kennis en context aan, aan hen die iets met dat erfgoed willen maar de cultuurhistorische betekenissen misschien minder scherp kunnen onderscheiden.

Monumentenzorg verandert mee met de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Zij moet dan ook meer zijn dan een verzameling wetten en goede bedoelingen. Nederland kent een flink aantal geregistreerde monumenten; ongeveer zestigduizend individuele gebouwen en ensembles hebben het predicaat Rijksmonument. Daarnaast bestaan er andere ruimtelijke en gebouwde structuren die in enige mate bescherming genieten of dat verdienen – hoewel ze niet allemaal op ‘lijstjes’ staan.

Veerman Bouwhistorie staat bij de grens, op het drielandenpunt van verleden, nu en toekomst. Als advocaat van het gebouw én om te helpen bij het geven van een optimale toekomst aan waardevol erfgoed.