FOTO'S

Fotografie is een van de belangrijkste onderdelen bij de opname van een pand of complex. Je legt bedoeld en onbedoeld zaken vast (én met geheugensteuntjes ook ideeën).

Het kijken ter plaatse wordt erdoor geïntensiveerd. Foto's geven tegelijkertijd de mogelijkheid om het onderzoek na afloop van het bezoek te verlengen en te verdiepen.

Al meteen bij het overzetten aar de computer komen associaties, verbanden en wilde gedachten op. Ook lang na afronding van een project bieden de beelden soms, in een andere context, weer inzichten. Hiernaast een twaalftal indrukken.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

TEKENINGEN

Om goed te registreren moet de bouwhistoricus ook schetsen, meten en uittekenen. Soms zijn dit vooral hulpmiddelen, maar vaker blijkt tekenen van cruciaal belang.

Op allerlei schaalniveaus, van technisch detail tot stedenbouwkundig overzicht, dwingt het de vraag af: heb ik alles van belang waargenomen?

Het is van belang niet te zien wat je weet of wat je wilt, maar om te zien wat er is. Bovendien bieden tekeningen dikwijls de beste vorm om aan anderen te laten zien hoe iets was, is of wordt.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

RAPPORTAGE

Al is de bouwhistorie in Nederland een nog jong vak, de beoefenaars ervan zijn het eens over de eisen qua vorm en inhoud waaraan onderzoek en rapportage moeten voldoen. Hiervoor zijn standaardtypen vastgesteld (zie de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek).

Wij willen graag laten zien hoe een rapport bij een bouwhistorische opname er concreet uit ziet. Het is echter bezwaarlijk om hiervoor een bestaande rapportage ter inzage te geven, vanwege privacy en eigendomsrechten. Daarom hebben we uit een hele stapel rapporten een 'dummy' gecompileerd.

Deze bevat alle onderdelen die bij een bouwhistorische opname ter tafel komen. De vorm is representatief. Dat de inhoud daarnaast bewust onsamenhangend is en dat er geen rechten aan te ontlenen zijn, moge duidelijk zijn.