PERSONALIA

AfbeeldingJohn (J.W.) Veerman werd geboren in 1974 te Utrecht. Hij doorliep de basisschool, Sint Victor, in Benschop, het VWO op het Cals College in Nieuwegein en studeerde aan de universiteit van Leiden Kunstgeschiedenis (doctoraal in 2000). Tussen 2003 en 2005 werd aan de Hogeschool Utrecht de HBO+ opleiding Bouwhistorie en Restauratie gevolgd en voltooid.

Sinds 2000 is John actief als onderzoeker. Volgend op enkele free-lance-jaren bood Dröge, Bureau voor Bouwhistorie, gevestigd in Leiden, hem in 2004 een dienstverband. Na zes vruchtbare en boeiende jaren met Jan Dröge koos John opnieuw voor zelfstandigheid en richtte hij Veerman Bouwhistorie op.

De ‘productie’ aan bouwhistorische onderzoeken in het voorbije decennium, zowel solo uitgevoerd als in teamverband, overstijgt de tweehonderd ruim. Daarnaast publiceert John op regelmatige basis over aspecten van de oude en van de jongere bouwkunst – zowel in de traditionele als in nieuwe media.

Behalve als auteur was en is hij als redacteur betrokken bij diverse uitgaven. Het beheer van de website van de Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) is sinds 2006 in zijn handen. Eind 2011 trad John toe tot het bestuur van de SBN.ALGEMENE VOORWAARDEN

Klik HIER om de algemene voorwaarden van Veerman Bouwhistorie te downloaden (PDF).CONTACT

Drs. J.W. Veerman

Noordsingel 244
3032 BM Rotterdam

T 06 249 330 62
E john@veermanbouwhistorie.nl

Rabobank IBAN: NL29 RABO 0158 5972 49
KvK 51227924
BTW: NL176016442B02


DISCLAIMER

Het beeld dat in het logo van Veerman Bouwhistorie is opgenomen, werd gebaseerd op de prentkunst van Cornelis Florisz (1514-1575). Het beeld is in aangepaste vorm volledig hertekend door Emmanuel Zegeling van Engine branding & identity op basis van een reproductie.

Deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Hoewel er natuurlijk naar gestreefd is juiste en volledige informatie te bieden, kan informatie onvolledig of onjuist zijn. Veerman Bouwhistorie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden en evenmin voor schade die direct of indirect verband houdt met het gebruik van deze website. Aan de informatie die deze website aanbiedt kunnen geen rechten worden ontleend. De gebruiker van deze website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en vrijwaart Veerman Bouwhistorie van eventuele aanspraken. Veerman Bouwhistorie is niet verantwoordelijk voor informatie van derden die aan deze website is gekoppeld, bijvoorbeeld via een link.

De inhoud van deze website – tekst, foto's en tekeningen – is eigendom van Veerman Bouwhistorie. Hierop zijn de gebruikelijke auteursrechten van toepassing. Wie meent rechten te kunnen doen gelden op enige tekstpassage of enig beeld, wordt verzocht contact met Veerman Bouwhistorie op te nemen. Veerman Bouwhistorie heeft het exclusieve recht om informatie op deze website te veranderen, tenzij uitdrukkelijk toestemming is gegeven aan een andere partij.