STEDENBOUWHISTORISCH ONDERZOEK UTRECHT

vrijdag, 7 januari 2011

Een met Asnova Architects uitgevoerde verkenning van een aantal percelen tussen Bemuurde Weerd en Gruttersdijk in het najaar van 2010 leverde belangrijke inzichten op over (al dan niet verdwenen) bebouwing ter plaatse. Dit weegt mee bij toekomstige plannen.

De ontstaansgeschiedenis van een rij panden nabij de bocht in de Witte Vrouwesingel en het Griftpark werd geanalyseerd. Het onderzoek was beperkt en richtte zich in principe op de stedenbouwkundige geschiedenis. Toch dienden zich meteen belangrijke hypothesen en zelfs conclusies aan over de gebouwen, die straks de kern van een restauratie en verdere ontwikkeling vormen.

wittevrouwensingel
LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF