SPECIALITEITEN?

vrijdag, 3 november 2017

Wat is nou jouw specialisme? vroeg een collega die wilde zien of hij mij wat werk kon toeschuiven (en welk werk). Dat is niet zo’n eenvoudige vraag, omdat ik met plezier middeleeuwse kerken, moderne havenbedrijven, vervallen boerderijen en stadswoningen door elkaar onder de loep neem. Het puzzelen op de vierkante centimeter - uitzonderingen op regels zoeken en verklaren - is me even lief als het schetsen van contexten, de grotere cultuurhistorische verhalen vast te pakken.

Mijn praktijk van alledag is vooral kijken, beschrijven, analyseren en waarderen. In een vroeg stadium van verbouwplannenmakerij laat ik mijn licht op gebouwen schijnen en breng ik in kaart welke aspecten uit het verleden mee zouden moeten naar de toekomst. En breng ik uiteraard ook het 'waarom' onder woorden. Zo’n gebouw is dan dikwijls nog in gebruik en aangekleed (meer kaal en met de mogelijkheid om verder in het materiaal te peuteren vind ik ze natuurlijk ook erg leuk). Toch lukt het vrijwel steeds om het bouwhistorische verhaal scherp te krijgen en er samenhangend over te vertellen. Aan mensen, want daar gaat mijn werk net zoveel over als over hun bouwwerken.

Op tijd weten wat je in handen hebt en welke kant je ermee op kunt, is voor een initiatiefnemer belangrijk. Helpen dat goed in beeld te krijgen, is dus wellicht mijn specialiteit. Wat zegt u? Wel een breed terrein? Klopt!

...veel op te merken...
LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF