JAARBOEK DE ORANJEBOOM

maandag, 16 mei 2016

Het net verschenen Jaarboek De Oranjeboom (68) is grotendeels gewijd aan de tot luxe hotel getransformeerde hofhuizen aan de Bredase Nieuwstraat. Op nr. 21 vinden we een complex met als kern het laatmiddeleeuwse huis Waalwijk. Nieuwstraat 23 is gegroeid uit het nu nog maar nauwelijks aan te wijzen 16de-eeuwse hofhuis Bruheze en het rechts gelegen complex heeft Assendelft als nucleus. Van dat voorname 'hôtel de ville' resteert onder andere nog de bovenbouw van het traptorentje uit de tijd toen de 'renaissance' in Breda begon te bloeien.

Op een passende lokatie, het laat-19de-eeuwse klooster Liefdegesticht p/a Nieuwstraat 27, vierden we het nieuwe Jaarboek met een paar voordrachten en een borreltje. Mijn artikel 'Zestiende-eeuwse gedeelten van drie hofhuizen aan de Nieuwstraat te Breda' [Jaarboek 68 (2015) 14-33] werd als onderdeel van het programma gepresenteerd. Mijn gehoor was belangstellend en enthousiast, met veel bekende gezichten zoals burgemeester Depla, architect Lukas Ruijs, erfgoedcollega's van de gemeente en andere liefhebbers van de regionale geschiedenis en cultuur. Hulde aan De Oranjeboom die als geen ander langlopend jaarboek Breda en omgeving zo diepgravend in kaart blijft brengen.

Verwachtingsvolle spanning voor de presentatie. Foto Jorgen Janssens
LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF