INTEGRAAL BOUWHISTORISCH ONDERZOEK VAN HET BREDASE BEGIJNHOF

dinsdag, 1 maart 2011

Het onderzoek van enkele individuele huisjes, uitgevoerd voor de Gemeente Breda in 2008 en 2009, leidde tot nieuwe inzichten over het complex. Muurwerkarcheologie leverde een duidelijker zicht op de oudste geschiedenis, vanaf 1535. Maar ook van de jongere geschiedenis ontstond een scherper beeld. En meer dan eens was dat een iets ander beeld dan wat ‘in de boekjes’ is geschetst.

Voor het Jaarboek De Oranjeboom 62 (2009) schreef ik met archeoloog Marieke Arkema een artikel. Wij hielden hierover samen een lezing. De Stichting Het Begijnhof is nu de opdrachtgever. Met een quick scan zijn de mogelijkheden en wensen geïnventariseerd. Het vervolgonderzoek is opgeknipt in een reeks deelonderzoeken, waarvan de rapportages zullen leiden tot een bouwhistorische monografie. Ruim voor het zevenhonderdvijftigjarig bestaan van het Begijnhof als instelling (1267-2017) zullen we een aantrekkelijk boek publiceren over de bouwkundige geschiedenis van het Begijnhof-complex.

Integraal bouwhistorisch onderzoek van het Begijnhof van Breda
LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF