CURIEUZE TUSSENMUUR IN REIGERSTRAAT 14-16, BREDA

vrijdag, 1 juli 2011

Tijdens bouwwerkzaamheden stuitte men op metselwerk dat behoorlijk oud oogde. Gezien de geschiedenis van het bouwblok mogen restanten van laatmiddeleeuwse en vroegmoderne bebouwing hier dan ook niet worden uitgesloten. Om te helpen bepalen hoe verder moest worden gehandeld en voor een beperkte documentatie belde het Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda. De afbeelding hiernaast is een combinatie van de kadastrale minuut (1824) en het huidige dakenlandschap. Met groen is de plek van de muur gemarkeerd.

minuut onder luchtfoto
LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF