BOUWHISTORISCHE VERKENNING VAN HET MALIEHUIS, UTRECHT

dinsdag, 3 mei 2011

Vooruitlopend op eventuele ontwikkeling van het pand Maliesingel 28a stel ik een bouwhistorische verkenning op. In het recente (kantoor)verleden werden veel van de oorspronkelijke wanden, plafonds, constructies etc. achter moderne materialen verstopt. Het pand bezit echter twee kernen die tot de 17de eeuw terug gaan. Dit laat het keldercomplex al zien. Bovendien zijn er in de 18de, 19de en 20ste eeuw belangrijke verbouwingen geweest. De resultaten van dit onderzoek moeten uitgangspunt zijn bij een meer gedetailleerd vervolgonderzoek.

Bouwhistorische verkenning van Het Maliehuis te Utrecht
LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF