BOUWHISTORISCHE OPNAME KAPEL ST.-ELISABETH, BREDA

woensdag, 15 juni 2011

Rond 1895 ontwierp architect Van Genk een nieuw gasthuis, gewijd aan sinte Elisabeth. Nog altijd staat op de plek een zorgcentrum, maar alleen de kapel resteert van de eerste bebouwing. Dit aanzienlijke bouwwerk wacht al jaren op een herbestemming. Architectenbureau Oomen zoekt naar de oplossing en wenst daarbij een bouwhistorische opname, met waardenstelling en advies.

Bouwhistorische opname
LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF