BOUWHISTORIE & ARCHEOLOGIE

zondag, 21 augustus 2016

In het mij zo vertrouwde Breda kwamen op de plek waar de Catharinastraat en de Veemarktstraat elkaar ontmoeten ook bouwhistorisch en archeologisch onderzoek samen. Voordat de grond onder een gesloopt pand bouwrijp voor nieuwbouw kon worden gemaakt, moesten bouwkundige sporen worden gedocumenteerd en geduid. De archeologen van Antea Group vroegen Veerman Bouwhistorie om hun werk aan te vullen en van 'bovengrondse' historische context te voorzien.

Restanten van kelders bleken te verwijzen naar vroegmoderne bebouwing vlak naast de sinds lang verdwenen Boschpoort. Bekend was, dat hier ooit bierbrouwers hebben gezeten. We zagen dus een deel van hun kelders. Maar er was uiteraard ook water in de buurt. Een tunneltje met tongewelf liet zien waar de lang geleden tot kanaal gemaakte binnenstadskreek Verloren Kost in de vestgracht -- die ook al lang gedempt is -- uitwaterde.

Een dergelijke samenwerking tussen 'bovengrondse' en 'ondergrondse' archeologen komt in het winkeltje van Veerman Bouwhistorie een enkele keer paar jaar voor. Vaker zou beter zijn!

HOE HET GEWELF ONTLAST WORDT
LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF