AAN MIJN EIGEN SINGEL

donderdag, 29 december 2016

De vroegere gevangenis, schuin tegenover mijn werkplek, staat al jaren op het punt getransformeerd te worden tot woningcomplex. Jarenlang volgde de ene partij de andere op. Ontwikkelaars kwamen en gingen, architecten stonden in de rij en er zijn ik weet niet hoeveel studies op ik weet niet hoeveel terreinen gedaan. Ik heb wel eens gedacht dat Veerman Bouwhistorie het enige cultuurhistorisch onderzoeksbureau was dat er niet mee te maken heeft gekregen.

Des te leuker om een groot woonhuis te mogen bezoeken en analyseren dat tegen de perceelsgrenzen van het vroegere huis van bewaring staat. Dit huis -- met van origine vier adressen -- blijkt een van de alleroudste in het Rotterdamse Oude Noorden. Bijna alleen de gevangenis zelf is ouder. Die verrees rond 1870 aan de groene slingersingel uit Roses Plan. In de wijde omgeving lagen de historische polders te wachten op durfkapitaal en herverkaveling. Eén van de eerste bouwers die het aandurfden zette het markante blokje neer dat ik onder handen kreeg. Dat het een voortuin heeft en een stukje achter de 'standaard-rooilijn' ligt, is een stille getuige van die ontstaansgeschiedenis.

NOORDSINGEL
LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF