DE GESCHIEDENIS VAN HET TONGERLOHUYS, ROOSENDAAL

dinsdag, 23 november 2010

Als aanvulling op een enkele jaren geleden uitgevoerde bouwhistorische opname (voor Dröge, Bureau voor Bouwhistorie) is de kapconstructie van het hoofdgebouw van de voormalige pastorie nog eens grondig bekeken en ook bemonsterd voor dendrochronologisch onderzoek. Typologie, materiaalgebruik en bouwsporen leidden tot het vermoeden dat de constructie en de onderliggende delen van het gebouw niet uit de 18de eeuw (1762 is een veelgenoemd jaartal), maar al in de 17de eeuw tot stand kwamen.

De ‘dendro’ verschafte het jaartal 1635. Vanwege de wankant aan de monsters – de laatst gegroeide jaarringen van de eiken – en omdat het steeds primair verwerkt hout betreft, weten we dat de bouw kort na 1635 plaats moet hebben gevonden. Alleen: deze datering laat zich vooralsnog niet verenigen met de archivalisch bekende geschiedenis van de pastorie. Samen met gemeentearchivaris Jos Hopstaken heb ik hierover een lezing gehouden. Zie ook het pas verschenen jaarboek De Ghulden Roos nr.70 (2010) waarin ik in een bijdrage met Mark Buijs de pastorie behandel.

Tongerlohuys, Roosendaal
LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF