FORTWACHTERSWONING, FORT VUREN

woensdag, 11 juli 2012

Fort Vuren ondergaat een transformatie: architect Adelin Maurice zoekt bij de herbestemming een balans tussen vernieuwing en behoud. Voordat een volgende fase in gang kon worden gezet, moesten de cultuur- en bouwhistorische waarden van de naoorlogse woning worden bepaald. Het huis verving een fortwachterswoning die ooit aan de andere kant van de dijk stond, feitelijk buiten het fort. De redengevende omschrijving van het rijksmonumentale complex vermengde de karakteristieken van de twee ongelijktijdige gebouwen, waardoor een huis werd beschreven en gewaardeerd dat nooit bestaan heeft.

Vuren
LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF