BOUWHISTORISCHE OPNAME KAPUCIJNENKLOOSTER, BREDA

vrijdag, 26 april 2013

Het Rijke Roomse Leven in Brabant, in de late 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw: Het is voorbij, maar niet als je kijkt naar het aantal gebouwen dat er nog van getuigt. Een prachtvoorbeeld is het Kapucijnenklooster aan de Bredase Schorsmolenstraat. Toen ik bij het onderzoek betrokken raakte, woonden er nog drie broeders. Een ontroerend gegeven. Zij moeten echter eens verder...

De Stichting Emmaus vroeg Veerman Bouwhistorie om een bouwhistorische analyse van het complex. De bouwgeschiedenis en een monumentale / cultuurhistorische waardenbepaling lagen in elkaars verlengde. De ontwikkeling van het complex vanaf 1890 bleek ingewikkelder dan tot dan toe werd aangenomen. Conclusies en aanbevelingen met het oog op een (semi- of niet-religieuze) herbestemming waren daarmee niet eenvoudiger te formuleren.

De nodige en waardevolle achtergronden over het Rijke Roomse Leven en over de geschiedenis van de Broeders Kapucijnen aan de Schorsmolenstraat heeft specialist Joyz Frijters (MonumentenZaken) me aangereikt.

LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF