BOUWHISTORISCHE OPNAME CATHARINASTRAAT 16, BREDA

woensdag, 1 juni 2011

In samenwerking met Jan Dröge worden de bouwgeschiedenis en de cultuurhistorische waarden van dit grote oude huis in kaart gebracht. Het pand heeft een lange geschiedenis als woon- en magazijnhuis in het hart van Breda. We treffen er onderdelen van na de grote laatmiddeleeuwse stadsbranden. Rond 1500 was het huis reeds eigendom van een gefortuneerde bezitter, en eigenlijk is het laatste altijd het geval gebleven. In de huidige vorm springen ingrijpende renovaties uit de 18de en 19de eeuw in het oog. Na een forse brand enkele decennia geleden werd het gebouw gerenoveerd. Nu is een volgende verbouwing aanstaande. Met de eigenaar, de architect en de gemeente bekijken we hoe vernieuwen, behouden en herstellen samengaan. (Foto RCE)

Bouwhistorische opname Catharinastraat 16, Breda
LAATSTE NIEUWS | NIEUWSARCHIEF